ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานและเป็นผู้อุปถัมภ์การประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2018 ครั้งที่ 10

     ขอเชิญชวนผู้ประกอบการภาคเอกชนและอุตสาหกรรมที่สนใจเข้าร่วมในการนำเสนอผลงาน รวมถึงเป็น ผู้อุปถัมภ์การประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2018 ครั้งที่ 10 ด้วยการร่วมออกบูธนิทรรศการเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการของท่าน รายละเอียดตามแบบตอบรับเข้าร่วมงานและเป็นผู้อุปถัมภ์การประชุมฯ