### กำหนดชำระเงิน Early-bird Registration ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เพื่อยืนยันการเข้าร่วมงานและตีพิมพ์บทความลง Proceeding ###  โดยสามารถศึกษาวิธีการตาม ขั้นตอนการส่งผลงาน

*** สำหรับผู้แต่งที่ต้องการขอหนังสือตอบรับบทความเป็นภาษาไทย ให้ผู้แต่งบทความ ส่งข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับบทความ ได้แก่ Paper ID ชื่อบทความ และชื่อผู้แต่งบทความ มาที่ Email: ecti.secretary@gmail.com

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับการประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2018

Early-bird Registration* On-site Registration**
Regular*** (บุคคลทั่วไป อาจารย์ และนักวิจัย) 5,500 บาท 6,000 บาท
Regular (บุคคลทั่วไป อาจารย์ และนักวิจัย ที่เป็นสมาชิกสมาคม ECTI) ประเภทสามัญ 5,000 บาท 5,500 บาท
Student**** (นักเรียน นิสิต นักศึกษา) 3,800 บาท 4,300 บาท
Student (นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เป็นสมาชิกสมาคม ECTI) ประเภทนักศึกษา 3,500 บาท 4,000 บาท
Accompany (ผู้ติดตาม ผู้สนใจที่ไม่ได้เป็นผู้แต่งบทความ) 3,000 บาท 3,500 บาท

* Early-bird Registration: ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

 • ** On-site Registration:

  ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 29 มิถุนายน 2561

 • พิเศษ!!!

  • *** สำหรับผู้ลงทะเบียนประเภท Regular ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคม ECTI รับสิทธิ์เป็นสมาชิก ECTI Member ฟรี 2 ปี!!!
  • **** สำหรับผู้ลงทะเบียนประเภท Student ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคม ECTI รับสิทธิ์เป็นสมาชิก ECTI Student Member ฟรี 2 ปี!!!

หมายเหตุ

 1. ทุกบทความที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอในการประชุมวิชาการ จะต้องลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียน (Regular หรือ Student) ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เพื่อยืนยันการเข้าร่วมนำเสนอบทความและตีพิมพ์ลงใน Proceeding
 2. Regular, Regular (ECTI-Member), Student, Student (ECTI-Student-Member) สามารถเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน ชมการสาธิตผลงานและงานแสดงต่างๆ และจะได้รับ Abstract Proceeding, Coffee-break, Lunch, Welcome reception (27 มิ.ย. 2561), Dinner banquet (28 มิ.ย. 2561)
 3. Accompany สามารถเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงาน ชมการสาธิตผลงานและงานแสดงต่างๆ และจะได้รับ Coffee-break, Lunch, Welcome reception (27 มิ.ย. 2561), Dinner banquet (28 มิ.ย. 2561)
 4. บัตรเพิ่มเติมสำหรับ Dinner banquet สามารถติดต่อซื้อได้ที่โต๊ะลงทะเบียนในวันงาน (เด็กความสูงน้อยกว่า 120 ซม. ไม่ต้องใช้บัตร Dinner banquet)