หัวข้อเสวนา “มาตรวิทยาและการประยุกต์ใช้งานเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0”

ผู้ดำเนินรายการ      ดร.นฤดล นวลขาว (มว.)