ห้องบงกชทอง ตั้งอยู่ภายในห้องอาหารบงกช ชั้น 2 ของทางโรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของแผนผังการจัดงานได้ที่นี่